Mělník: protáhlá vyvýšenina mezi Labem a Vltavou

Okresní město Mělník má dnes necelých 20 tisíc obyvatel. Vzniklo asi na protáhlé vyvýšenině mezi Labem, do kterého se tu vlévá Vltava, a říčkou Pšovkou. Je to město s dlouhou tradicí a v dávné minulosti zasáhlo významně do dějin Čech.

Dávná historie

Na místě města stálo v 9. století hradiště, o němž se uvádí, že se jmenovalo Pšov a bylo hlavním sídlem slovanského kmene Pšovanů. Poslední pšovanské kníže Slavibor měl sice víc dětí, mj. syna Housku, ale zůstala mu jen dcera Ludmila. Tu si vzal za manželku Bořivoj, pražské kníže a Přemyslovec. Tím Pšované splynuli s Čechy a Ludmila se stala svatou. To, že Mělník, dostala Ludmila věnem, byl i Mělník v pozdějších letech stále městem věnným, tedy patřil kněžně a pak královně.

Mělník ve středověku

Z hradiště se stalo město někdy ve 13. století, poprvé se Mělník připomíná roku 1274. Karel IV. sem dal přivézt z Burgundska a z Champagne vinnou révu a zvelebil tak mělnické vinařství. Největší prosperity město dosáhlo ale za Jiřího z Poděbrad, pak nastal pozvolný útlum a někdy i pády, hlavně po 30leté válce. Město sice upadalo, ale vinařství kvetlo dál.

Další rozvoj

Město ještě v 18. století mělo ryze agrární (vinařství) a obchodní charakter (trhy, jarmarky), továrny zde vznikaly jen v souvislosti s vývojem zemědělství (1868 cukrovar). Město žilo z výhodné polohy, roku 1845 sem připlul první parník, roku 1874 tu byla železnice, roku 1888 se postavil most přes Labe, roku 1897 vzniklo přístavní překladiště a roku 1905 vltavský kanál.

Pár slov k nové době

Za 1. republiky se ve městě hodně stavělo, vznikly budovy okresního úřadu, kulturní dům, pošta, v roce 1928 velký obchodní přístav na Labi, stavěly se silnice, prováděla elektrifikace.

Po roce se rozrostl na Mělníku průmysl, infrastruktura i počet obyvatel, budovala se sídliště. Rozvoj města, výroby a zemědělství znamenaly ve městě i v okolí zhoršení životního prostředí.

Procházka městem

Významnější dominantou a historickým objektem ve městě je zámek. Vyvinul se z románského a gotického hradu. Dnes zde můžeme navštívit Lobkowickou galerii a rozsáhlé vinné sklepy.

Sousední gotický kostel sv. Petra a Pavla, neméně historicky významný, nese v sobě stále románské prvky. V podzemí je veřejnosti přístupná kostnice, lze vystoupat i na věž s dalekým rozhledem.

Ve městě je stojí za návštěvu podzemí a studna, ale také muzeum v bývalém kapucínském klášteře. Náměstí dominuje radnice, která v sobě skrývá gotickou kapli sv. Barbory. Náměstí má po části obvodu pěkné podloubí, jsou tu i pěkné historické domy. Dobře jsme to mohli vidět zejména v 1. díle “Básníků”.

Po obvodu historického města se dochovaly zbytky hradeb a Pražská brána s Galerií ve věži.

Atrakce v Mělníku

Již jsme některé zmínili, třeba podzemí, vinné sklepy, z dalších můžeme uvést lodní osobní dopravu mezi Prahou a Mělníkem a pěkné koupaliště s aqvaparkem a další sportoviště.

Největší atrakcí Mělníka je ale vinobraní. Má zde ve městě víc jak stoletou tradici a je přehlídkou nejen vinařů, ale probíhá zde spousty kulturních i společenských akcí včetně příjezdu císaře Karla IV.


Tagy: