Kategorie Cestujeme Českem

Blansko: centrum Moravského krasu

Město Blansko má dnes málo přes 20 tisíc obyvatel a je centrem Moravského krasu na sever od Brna. Leží v lesnatých stráních údolí řeky Svitavy, stráněmi stékají jen drobné potůčky, třeba Palava, Sloupečník, Hluchovský potok, Bačina, ale nejznámější z nich je Punkva.

Zobrazit

Jirkov: úpatí Krušných hor

Město Jirkov má necelých 21 tisíc obyvatel. Leží na úpatí Krušných hor na jihozápadním okraji Mostecké hnědouhelné pánve, protéká jím Podkrušnohorský přivaděč a řeka Bílina. Život v Jirkově je také ovlivněn tím, že je těsně spojen s městem Chomutov, takže například obě města mají společnou městskou hromadnou dopravu.

Zobrazit

Cheb: nejzápadnější kout naší vlasti

Cheb, město na nejzápadnějším koutě naší vlasti, má dnes asi 33,5 tisíc obyvatel, je sídlem okresu. Když se zamyslíme nad jeho historií, tak do povědomí veřejnosti vstupuje hlavně tím, že zde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna. Ale to jen kapitolka, historie města je mnohem bohatší.

Zobrazit

Rožnov pod Radhoštěm: zlatý poklad turismu

Rožnov pod Radhoštěm je jedním z míst, která patří do zlatého pokladu našich turistických cílů. Město má necelých 17 tisíc obyvatel a leží v údolí podél řeky Bečvy a je východiskem do Moravskoslezských Beskyd na severu a do Hostýnsko-vsetínské hornatiny na jihu.

Zobrazit

Náchod: udržované město s moderní výstavbou

Okresní město Náchod s necelými 21 tisíci obyvateli leží na hranicích Čech v důležitém místě, kde se údolí se zemskou stezkou podél řeky Metuje zužuje tak, že se mu říkalo Branka. Tento vstup do země byl tak důležitý, že zde byla i před 2. světovou válkou budována největší opevnění proti Německu.

Zobrazit

Vyrážíme do Děčína

Statutární město Děčín je naším nejsevernějším městem na Labi, dnes má těsně nad 50 tisíc obyvatel a je i sídlem okresu. Je to město s velmi starou historií, bylo centrem slovanského kmene Děčané, o kterém však mnoho nevíme. Centrem byla mohutná skála, kde předpokládáme sídlo knížete kmene a pak zde byl postaven hrad.

Zobrazit

Kutná Hora: město se stříbrnou historií

Kutná Hora

Kutná Hora má dnes necelých 21 tisíc obyvatel a patří mezi středně velká města republiky, ovšem v minulosti byly časy, kdy stála na druhém místě za Prahou. Již jméno dává na vědomí, co bylo hlavním popudem k založení města, a to kutání, tedy dolování stříbra.

Zobrazit