Hranice: stará osada nad řekou Bečvou

Město Hranice leží na okrese Přerov a mají kolem 19 tisíc obyvatel. Zajímavostí ke jménu může být to, že město jsou Hranice, ale vlakové nádraží Hranice na Moravě.

Pár slov k nejstarší historii

Dokladem po dávném osídlení kraje jsou některá hradiště v okolí. Hranice jsou velmi starou osadou, o které se listiny zmiňují již v roce 1169 či až 1222. Hranice vznikla nad řekou Bečvou na významné Jantarové stezce, která spojovala Itálii s Pobaltím. Kdy se tak stalo, nevíme, ale jméno Hranice dostalo místo podle toho, že stávalo na pokraji lesů, které oddělovaly Moravu od Slezska.

Osadu měl založit poustevník Jurika. Zde postavil kapličku, kolem které se začali usazovat další lidé. Poblíž této osady bylo v roce 1276 vysazeno město Bílý kostel a po jeho zničení po smrti Přemysla Otakara II. v roce 1282.

K významnému rozvoji došlo kolem roku 1450, kdy bylo město opevněno hradbami a dřevěná tvrz přestavěna na kamenný hrad.

Na prahu nového věku

V 19. století se město stalo důležitým průmyslovým a kulturním centrem, zejména proto, že už roku 1843 tudy vedla železnice z Vídně do Krakova. Později zde byl postaven prestižní areál rakousko-uherských vojenských škol, kde studovali příslušníci vysoké šlechty i významní spisovatelé, jako například Robert Musil a Rainer Maria Rilke.

Doprava

Hranice mají vynikající spojení, severně probíhá dálnice D1 s odbočkou R48 na Nový Těšín, okrajem města prochází také důležitá silnice E442 od Lipníku nad Bečvou na Rožnov pod Radhoštěm a na Slovensko. Železnice, o které jsme se již zmínili, má zde také křižovatku, jet se dá do Bohumína, ale také do Varšavy, Moskvy či Petrohradu, do Prahy, Břeclavi a do mnoha jiných měst a obcí. Hranice mají i veřejné vnitrostátní letiště, a to západně u Drahotuší.

Památky

Nejstarší památkou města a nejbližšího je Hluzovský kostelíček Narození P. Marie, který měl založit zmíněný poustevník Jurik, v dnešní podobě je z roku 1595, kostel, kaple i hřbitov jsou obehnány zdí se čtrnácti zastaveními křížové cesty. Kostelíček, který založil v Hranicích, se nedochoval, zřejmě stál v místech dnešního děkanství.

Barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele byl postaven uprostřed náměstí v letech 1754 až 1763.

Kostel církve Českobratrské evangelické je renesančně-barokní stavba asi z 16. století, od roku 1786 sklad soli, roku 1923 navrácen českobratrské církvi.

Zámek v Hranicích byl novodobě upraven na městský úřad s proskleným nádvořím. Pozdněgotická budova staré radnice (1544) má hranolovou věž z roku 1571 a bohatě zdobeným renesančním portálem, uvnitř má Gotický sál s hvězdicovou klenbou. Na náměstí stojí i Mariánský sloup z roku 1839. Na náměstí, ale i jinde ve městě, stojí také mnohé historických domů i s podloubím. Po obvodu historického města se dochovaly zbytky hradeb, bašt a parkánů.

Po židovské obci zde zůstala Nová synagoga z roku 1864, dnes je majitelem Církev čs. husitská. Za pozornost jistě stojí i židovský hřbitov.

Zajímavosti města

Za návštěvu stojí určitě arboretum Střední lesnické školy. Severozápadně stojí zajímavá stavba hrádku Kunzov z počátku 20. století. Ve městě jsou tři muzea, především to je Městské muzeum a galerie v objektu staré radnice, kde se můžete dozvědět mnohé o vývoji města a život jeho obyvatel ve stálých expozicích i při tematických výstavách. Galerie nabízí ukázky moderní českého a slovenského výtvarného umění. Včelařské muzeum s expozicí o včelařství má také výukovou a přednáškovou místnost a prodej tradičních včelařských výrobků. Na kraji města najdeme Síň odboje, vybudovanou v roce 1996 v kasárnách gen. Zahálky.

Cesty po okolí

Hlavní turistické trasy vedou od Hranic na jih. Proti toku Bečvy po červené značce můžeme navštívit kdysi rozsáhlý hrad Svrčov, dnes již ale ve skromných pozůstatcích. Po značce pak dojdeme k Hranické propasti, která je nejhlubší propastí ve střední Evropě (změřeno zatím 373 metrů). Propast vytvořily silné výrony termálních vod z hlubin, součástí propasti je jeskyně.

Dojdeme na zastávku Teplice nad Bečvou, ale dál pokračujeme po silnici k bývalé vápence, u které se v lomu nacházejí tajemné Černotínské jeskyně. Ovšem zajímavá je kruhová stavba zrekonstruované staré vápenky, ve které je motorest Vápenka. Přes řeku, nad rozcestím silnic do Ústí a Opatovic, se dochovaly valy a příkopy jednoho z okolních hradišť.

Od zmíněné křižovatky se dáme západně a po zelené značce podél toku Bečvy dojdeme k unikátní Zbrašovské aragonitové jeskyni, které je veřejnosti přístupná.

Nad jeskyněmi si pak můžeme prohlédnout pěkné Lázně Teplice nad Bečvou, které byly založeny v roce 1711, ovšem většina budou je postavena za 1. republiky. Jsou to funkcionalistická lázeňská budova Bečva, sanatoria Moravan, Janáček, lázeňské domy Lesanka, Praha, Ostravanka, Slovenka, Milena, Vlasta a Radost. Od vily Terezy je pak již jen kousek do Hranic.


Tagy: