Blansko: centrum Moravského krasu

Město Blansko má dnes málo přes 20 tisíc obyvatel a je centrem Moravského krasu na sever od Brna. Leží v lesnatých stráních údolí řeky Svitavy, stráněmi stékají jen drobné potůčky, třeba Palava, Sloupečník, Hluchovský potok, Bačina, ale nejznámější z nich je Punkva.

Trocha historie

Nejstarší částí města je Staré Blansko na pravém břehu řeky, tedy proti dnešnímu centru. Zmínka z roku 1136 hovoří o sporu, kdo postaví zdejší kostel, zda olomoucký biskup Jindřich Zdík či brněnské údělné kníže Vratislav. Rozhodnutím pražského knížete Soběslava dostal za pravdu biskup. Ovšem tím se stalo Blansko i jeho majetkem. Ve 14. století vznikl na protější straně řeky manský dvůr s tvrzí a ves. Z tvrze se v 16. století stal zámek a ve vsi se stalo město.

Průmyslová revoluce v Blansku

Za Gellhornů v roce 1698 byla zahájena železářská velkovýroba, která pokračovala i po roce 1766, kdy panství koupil rod Salm-Reifferscheidtů. Velký význam měla stavba železnice z Brna do České Třebové a do Prahy v letech 1843-49. Od 1. poloviny 19. století slavily úspěch ve světě vyhlášené blanenského železářství a výroba umělecké litiny. Roku 1905 bylo Blansko povýšeno na město.

Památky Blanska

Již zmíněný zámek má čtyřkřídlou dispozici kolem obdélníkového nádvoří s arkádami. Originální památkou je dřevěný kostelík sv. Paraskivy z Nižního Seliště na Podkarpatské Rusi z roku 1640. Zmíněný spor vyvolávající románský kostel byl předchůdcem dnešního barokního kostela sv. Martina z let 1672 až 1691. Zajímavostí je i sousední památník první ženy anglického krále Viléma IV. Karoliny Meineke (1768 – 1815), protože byla v Blansku pohřbena. Kolem je nově vysázené rozárium.

Z průmyslových památek upozorníme na železářskou huť Klamovku z roku 1855, správní budovu firmy Ježek z let 1910 – 1911 připomínající zámek Windsor v Anglii.

Městská radnice je z roku 1885, ale v úpravě z roku 1904 (věž s hodinami).

Blansko žije kulturou

Když si odpustíme to, že v průmyslové tradici pokračuje řada podniků v široké škále výrobků od vodních turbin po motocykly, je to především kultura.

Pro návštěvníky i zvídavé místní občany tu slouží městského muzea, jehož expozice odrážejí tradici zdejší železářství a výroby umělecké litiny a jistě zaujmou vedle historických interiérů také dokumentace k dějinám výzkumů v Moravském krasu.

Galerie města Blanska pořádá pravidelně prezentace významných umělců, ale tradicí se staly i prodejní vánoční a velikonoční výstavy. Dvě soukromé galerie Ve věži, v budově bývalé vodárenské věže, a galerie Jonáš se zaměřují na pořádání výstavy regionálních umělců.

Hlavním kulturním zařízením je v Blansku Kulturní středisko, které pořádá razné akce hlavně v Dělnickém domě (divadlo, koncerty, folklór, tanec atd.).

Baštou živé kultury je v Blansku i 3D Kino, které patří mezi deset největších v ČR a v roce 2011 oslavilo 90. výročí existence, mimo promítání filmů je i místem, kde se pořádá řada koncertů, výstav a současně se zde konají několik festivalů, jako je Zlaté slunce či Rajbas.

Velkou akcí bývá v polovině listopadu Vítání sv. Martina, do kterého se zapojí různé organizace, spolky, kapely atd. Akce se konají v kině, otevřena je věž kostela i kostel samotný, vždyť je to jeho svátek, je možno navštívit zámek s muzeem a parkem, koná se jarmark i ochutnávka vín, troubí se fanfáry a konečně přijede i svatý Martin. Výčet ale není úplný, každý rok se program mění.

Sport

Blansko je významným sportovním centrem, najdeme zde řadu sportovišť. Ve městě najde své místo atletika, basket, nohejbal, kulturistika, sportovní gymnastika, šachy, tenis, triatlon a malá kopaná, ale také samozřejmě je tu místo pro veřejnost. Pro tu má město aquapark, krytý bazén, zimní stadion, dvě sportovní haly, dva fotbalové areály, skatepark, minigolf a mimo dalších v zimě lyžařský areál v Hořicích.

Turistika a cyklistika

Turisté mají v nejbližším okolí několik zajímavých míst, především údolí Punkvy s jeskyněmi (Macocha aj.), hrady Nový Hrad, Blansko, zámky Rájec-Jestřebí, Černá Hora, rozhledny Podvrší, Spešov a další. Obdobně velké množství tras a cílů mají k dispozici cyklisté a cykloturisté, tradiční výhodu proti pěšákům mají v tom, že kolem Blanska jde projet některé okruhy, což pro pěší turistiku značkaři nepřipravují, takže se musí využít několika barev.


Tagy: