Vyrážíme do Děčína

Statutární město Děčín je naším nejsevernějším městem na Labi, dnes má těsně nad 50 tisíc obyvatel a je i sídlem okresu. Je to město s velmi starou historií, bylo centrem slovanského kmene Děčané, o kterém však mnoho nevíme. Centrem byla mohutná skála, kde předpokládáme sídlo knížete kmene a pak zde byl postaven hrad.

21 DC Ruzova zahradaPůvodní město leželo v dnes neobydlené části jižně pod hradem. To bylo ve svých počátcích královské, a to až do počátku 14. století, kdy po několika povodních se osídlení přesunulo na vyvýšenou polohu severně od hradu, dnes známé jako Staré město.

Význam nejstaršího města, po kterém zbyly jen nejasné stopy, osvětlil rozsáhlý archeologický průzkum. Staré město je dnes směsicí starých domů a novostaveb, pro které byly některé památky zbourány. Město tak získalo moderní charakter, kde se za historií jde na zámek. Dnešní Děčín vznikl připojením Podmokel na levém břehu Labe a Děčína a s posléze i připojením okolních obcí.

Děčínský zámek

Děčínský zámek je nepřehlednutelnou stavbou, která prošla skutečně bouřlivou historií. Ze středověkého hradu, opět tedy bouráním a novostavbami vznikl barokní zámek kasárenského typu, z něhož do kraje vyčnívá jen věž nad řekou. Zámek byl také po dlouhá léta kasárnami, nejdříve naší, pak německé, pak zase naší a nakonec ruské armády. Po jejím odchodu byl zdevastovaný, ale postupnými opravami zde vznikl objekt, který poskytl azyl archivu, muzeu, ale také část v několika prohlídkových okruzích nabízí prohlídku přepychových šlechtických prostor. Jako sídlo šlechty přestal zámek sloužit v roce 1932, kdy ho Tunové prodali státu, a ten tam zřídil, jak bylo psáno, kasárny.

 

Děčínské zahrady

Nejslavnější děčínskou zahradou je bezesporu Růžová. Jde o kdysi obranný prostor před zámkem, který nabízí překrásnou procházku mezi růžemi, ale také vyhlídky na město a nejbližší okolí. Zámecké zahrady však zabíraly prostor jižně od zámku a byly v nedávné minulosti zcela zdevastovány. Nyní dochází také k jejich renovaci.

Děčínské mosty

21 DC most pres PloucniciDěčín leží na soutoku Labe a Ploučnice, proto jsou i mosty jeho fenoménem. Největší mosty vedou samozřejmě přes Labe, a ten hlavní Tyršův prošel také několika podobami, od dřevěného po řetězový až po dnešní obloukový ze železa (1933). Kamenný most přes Ploučnici, dlouhý 84 metrů, je z 16. století a leží skromně ve stínu nového moderního silničního mostu. Ovčí most v Podmoklech je zajímavou technickou památkou z roku 1620. Zajímavá je i řetězová lávka pod Děčínským zámkem. Dnes, jak bylo zmíněno, se využívá nový silniční a také železniční most.

Děčín turistický

Děčín nabízí nepřeberné množství turistických tras, krátkých i dlouhých. Určitě za prohlídku stojí Pastýřská stěna, zoologická zahrady, Stoličná hora. Vycházky pak mohou mířit vyhlídkový Belvedér, rozhledny Sokolí vrch, Chlum a zejména Sněžník. Nejatraktivnější je asi plavba do Hřenska a pak lodičkami po soutěskách.


Tagy: