Starobylý i moderní Lucemburk

Hlavní město Lucemburska, stejně jako celý tento malý alpský stát, pojí historická pouta s českým národem. Vždyť Lucemburkové byli druhou českou královskou dynastií, do které patřil i nejslavnější český král a císař Svaté říše římské Karel IV., syn neméně slavného a úspěšného českého krále Jana Lucemburského.

Lucemburk je hlavním městem Lucemburského velkovévodství. Počtem obyvatel cca 104 tisíc se řadí mezi nejmenší evropská hlavní města, ovšem významem přesahuje i mnohé daleko větší metropole. Je to především významné bankovní a administrativní centrum, ve kterém sídlí i řada evropských institucí a úřadů včetně Evropské komise, Evropského soudu a dalších. Také je to jedno z nejbohatších a nejdražších měst v Evropě.

Poloha

Pro svou polohu je Lucemburk považován za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Díky krásné a romantické poloze je město cílem davů turistů z celého světa. Jeho prohlídku lze zvládnout pěšky za jeden den, a to se můžete na mnoha místech zastavit, kochat se a fotografovat.

Město leží na skalnatém masívu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse. Členitý terén překonává celkem 100 mostů, které patří k nejčastějším cílům turistů a fotografů. Jsou z nich totiž nádherné výhledy na město v záplavě zeleně s řadou památek.

Historie a památky

Lucemburk založil v 10. století hrabě Siegfied, který na skalnatém ostrohu vybudoval svůj Malý hrad. V dalších letech město sloužilo jako vojenská pevnost, což je patrné dodnes díky dochovanému systému opevnění, městským hradbám a podzemním chodbám. Nejvýznamnější památkou z českého pohledu je katedrála Notre Dameze, pod kterou se nachází krypta českého krále Jana Lucemburského. K dalším pamětihodnostem patří velkovévodský palác, obchodní třída Grand Rue, náměstí Place d´Armes, nedaleko něhož najdeme i pamětní desku Jana Palacha. Většina evropských institucí sídlí ve čtvrti Kirchberg.

Další zajímavosti

Patří k nim atraktivní vyhlídková trasa Chemin de La Cerniche nad řekou Alzette, která se nachází na skalnatém výběžku zvaném Bock. Ten je navíc protkán řadou podzemních chodeb, které jsou rovněž přístupné. Procházkou se můžete vydat i na hrad Bourglinster. Velice půvabná čtvrť Grund v údolí Alzetty nabízí staré hrázděné domy. Přes řeku Pétrusse vede několik mostů, které jsou obvyklým objektem fotografů.