Putování kolem Dunaje

Dunaj na slovensko-maďarské hranici dokáže udělat zázraky – tu iluzi mořského pobřeží, tam zas dokonalou tropickou džungli. Nedlouhý úsek od Komárna k ohbí Dunaje projedete autem za půl hodiny, ale putovat podél živého veletoku můžete i několik dní.

Hned za Komárnem se Dunaj nápadně roztáhne do šířky a proud začínají štěpit ostrovy. Bující vegetace mění ostrovy v návrší vysokých korun tropického pralesa. Spleť ramen vytváří s hlavním tokem zvláštní vodní svět, který je rájem rybářů.

Zatímco severní – slovenský břeh je většinou zpevněný kamennou hrází, jižní má až na výjimky přirozený vzhled – štěrkové a písčité pláže střídají kolmé stěny s tisíci hnízd břehulí. Dunajský luh je svérázná krajina na pomezí vody a souše, jiná, než známe kolem našich řek.

Když v létě opadne voda, přijíždějí Maďaři k Dunaji. Putují podél řeky se stany a přívěsy, jako by se v nich probudila duše nomáda. Volně a spontánně se tu táboří na plážích a opékají se ryby, v kotlích voní halászlé, protože Maďaři holdují jídlu. Čerstvě vynořené pobřeží samo vede kroky kilometry oblázků a vyvržených škeblí.

Směrem k východu se přibližují kopce z obou stran, až řeku sevře zalesněné údolí. Z vyhlídky nad Ostřihomí, zvané Železná brána a z mnoha dalších míst uvidíte Dunaj jako na dlani. Cestou podél Dunaje nelze minout historickou Ostřihom, jedno z nejkrásnějších maďarských měst. Ohlásí se již z dálky Bazilikou vysoko nad řekou a s mostem Marie Valérie vytváří uprostřed lesnatých kopců nevídané panorama.

Pár kilometrů pod Visegrádem končí hory a Dunaj opět nabírá svou šířku. Zde začíná dunajské vnitrozemí – oáza divočiny. Tok se rozděluje na dvě větve, které mezi sebou svírají 25 km dlouhý ostrov sv. Ondřeje. Několik kilometrů není nic, než tropický baldachýn rozprostřených korun vysoko nad úzkou silnicí, která přejde v polní cestu a nakonec skončí na nejsevernějším cípu ostrova. Před vámi se objeví překvapení v podobě stovek aut parkujících na improvizované louce. Divoký kemp obsadil lužní les na ideálním místě, které se jen tak nevidí. Dobrých 150 m daleko jde pláž od kraje měkkého luhu k dunajským vodám. Dunaj zde připomíná malé moře, které patří všem – rybářům i vodákům, nudistům i adrenalinovým výletníkům s celými rodinami. Můžete se zde brodit do půli lýtek stovky metrů mělčinami romantické řeky, procházet se plážemi bez konce. K tomu pohled vzhůru, vysoko do protějších kopců tvořících královské panorama Visegrádu s palácem uherských králů.