Bratislava: hlavní město našich bratrů  stojí za návštěvu

Slovenská metropole na Dunaji je blízká českým lidem díky dlouholeté společné minulosti, kterou oba národy sdíleli v jednom státě, kterým bylo Československo. Díky bohaté historii se Bratislava pyšní celou řadou cenných památek, významných budov a paláců, kterým vévodí hrad čtvercového půdorysu se čtyřmi typickými věžemi. Staré město pod hradem pak ukrývá křivolaké uličky a romantická zákoutí, ve kterých se nacházejí typické bratislavské vinárničky.

Z historie

Na mnoha místech Bratislavy dodnes najdete připomínky na bohatou minulost slovenské metropole. V dávné minulosti se na jejím území se postupně vystřídali Keltové, Germáni a Slované. V 7. století bylo město součástí velké Sámovy říše a od 9. století bylo připojeno k Velkomoravské říši. Nejdelší období však strávilo v područí Uherska a z tohoto období pochází i kamenný hrad, který byl nejlépe opevněným hradem v celém Uhersku. Do roku 1919 neslo město název Prešpurk a dodnes zde stojí celá spousta kostelů a paláců vybudovaných za Uherského státu.

Hlavní dominantou města na Dunaji je bratislavský hrad, který je symbolem slovenské metropole. Hrad byl postaven na plošině ve výšce 85 metrů nad hladinou Dunaje. Původně na tomto místě stály různé pevnůstky a teprve v 10. století byl dostavěn kamenný hrad. V další letech byl postupně přestavován a dnes je národní památkou Slovenska, která slouží k reprezentačním a státním účelům, ale turisté zde najdou i zajímavé expozice. Kromě toho slouží také jako cíl vycházek bratislavanů, zejména obyvatel největší městské části Petržalka. Obdivovat odtud můžete krásné výhledy na historické jádro Bratislavy i její ostatní části.

Další zajímavosti

Historické jádro poskytuje návštěvníkům spoustu příležitostí obdivovat architektonické skvosty. Za pozornost určitě stojí Stará radnice, Michalská brána či Universitní knihovna. V centru pak najdete Grasalkovičův palác z 18. st., který je dnes sídlem prezidenta. Vláda sídlí v bývalém arcibiskupském paláci a Primaciálný palác je sídlem bratislavského primátora. Bratislava je pověstná svými unikátními sakrálními stavbami, kterými jsou Konkatedrála sv. Martina, Františkánský kostel, Modrý kostelík a další. Mezi turisty i místními je známý a vyhledávaný židovský hřbitov, který se nachází kuriozně v podzemí (dříve nadzemí) u vjezdu do tramvajového tunelu.